Welcome to Kruying2513 blog ยินดีต้อนรับสู่บลอก kruying2513 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อและแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

มาช่วยกันระดมสมอง

คลิ๊กดูรูป
นักเรียนที่ไม่ส่งการบ้านครู  นักเรียนคิดว่าเขาเหล่านั้นมีเหตุผลอะไร  หรือข้ออ้างที่นักเรียนมักจะนำไปอ้างกับคุณครู   ลองมาช่วยกันคิดหน่อยนะคะ
Excuses  for  not  having  homework

แล้วอย่าลืมมาส่งคำตอบกันนะคะ  มีรางวัลค่ะ

คลิ๊กดูรูป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น